Revize

Provádíme revize elektrických zařízení do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu v rámci České republiky, převážně v oblasti středočeského kraje, konkrétně Benešov a Vlašim. Macrotest G3 Nabízíme kvalitní a důkladné provedení práce revizního technika díky špičkovému vybavení měřící technikou, která je pravidelně kalibrována akreditovanou laboratoří. Zprávy jsou zpracovávány profesionálním softwarem a nadále evidovány pro následné periodické revize. Našim zákazníkům poskytujeme poradenství a následné odstraňování zjištěných závad.

  • • revize elektrických zařízení do 1000V v objektech třídy A - bez nebezpečí výbuchu

  • • revize hromosvodů v objektech třídy A - bez nebezpečí výbuchu

  • • revize elektrického zařízení pracovních strojů

  • • revize elektrických spotřebičů a nářadí

Jaký je důvod k provádění revizí elektrických zařízení?

  • • Ověření stavu revidovaného zařízení pro zajištění bezpečnosti osob a majetku před uvedením do provozu (výchozí) nebo během provozu (pravidelná)
  • • Ujištění provozovatele a všech uživatelů o bezpečnosti a spolehlivosti elektrického zařízení

Co když není revize elektrického zařízení vypracována?

  • • Organizace nebo vlastník tím porušuje zákon, což může způsobit vysoké postihy ze strany státních orgánů při kontrolách a vyšetřování úrazů a škod
  • • Pojištění majetku a osob pozbývá všech výhod, neboť pojišťovna vyžaduje zprávu o provedené revizi při zkoumání pojistné události

Kdo je oprávněný k provádění revizí elektrických zařízení?

  • • Revizní technik elektrických zařízení podle § 9 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. s platným oprávněním a osvědčením pro provádění revizí v daném rozsahu vydaným Technickou inspekcí České republiky (TIČR)
  • • Oprávnění a osvědčení revizního technika by měl ve vlastním zájmu požadovat objednavatel revize